Thema’s

 

Werkstress

 

Eén op de acht (12%) werknemers heeft last van werkstress.*

Leidinggevenden signaleren werkstress vooral aan de hand van zichtbare gevolgen:

 • Een afname van de productiviteit (71%)
 • Gezondheidsklachten (64%)
 • Ziekteverzuim (56%)

Medewerkers herkennen werkstress vooral aan mentale gevolgen:

 • ’s Ochtends moe op het werk komen (59%)
 • Een afname in het werkplezier (58%)

    

 

Hoewel het bespreekbaar maken van werkstress volgens medewerkers en leidinggevenden als belangrijk wordt beschouwd voor het voorkomen van werkstress, gebeurt het in de praktijk vaak niet. Bijna de helft van de medewerkers die spanningen op het werk hebben ervaren in de afgelopen 12 maanden, heeft dit niet besproken met zijn of haar leidinggevende.

 

Werkstress lijkt eerder te worden toegeschreven aan de omgeving dan aan de medewerker zelf. Bij de vraag wiens verantwoordelijkheid het is om iets te doen aan de werkstress wordt eveneens eerder gekeken naar de omgeving dan naar de medewerker zelf. Medewerkers geven aan dat ze o.a. de werkstress kunnen verminderen door het bespreekbaar te maken.

*Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting | © Veldkamp | Oktober 2014

 

NIVA heeft aandacht en zorg voor werkstress; brengt het in kaart, activeert hetgeen werkstress kan verminderen en verbetert daarmee de werkomgeving waardoor de werkgever en werknemers met minder stress productief aan het werk kunnen zijn en blijven.

 

Persoonlijk leiderschap

 

Persoonlijk leiderschap gaat over gezond aan het werk zijn en blijven.

Persoonlijk leiderschap leidt tot vragen als;

 • Wat betekent gezond zijn voor mij?
 • Waar word ik blij van? Waar wil ik me aan verbinden?
 • Wat heb ik daarvoor nodig?
 • En hoe ga ik dat voor elkaar krijgen?
 • Welke vrijheid geef ik de ander om zijn/haar werk te kunnen doen?
 • Welke samenwerking vind ik nodig?
 • Welke doelen wil ik voor mezelf, het team, het bedrijf stellen?
 • Wanneer kan ik mijzelf recht in de ogen blijven aankijken?

NIVA gaat met u en met uw collega’s in gesprek over leiderschap waardoor u weer bewust wordt welke regiekeuzes u heeft gemaakt en welke regiekeuzes u graag nog wilt maken. Want zelf aan het roer staan over uw eigen vitaliteit is niet alleen gezond voor u, het is ook gezond voor uw omgeving.

 

 

Werk- en privébalans

 

We hebben tegenwoordig allemaal vele rollen te vervullen. Die van werkgever/werknemer, partner, ouder, verzorger, buur, maatschappelijk, sportief, muzikaal, oudere kindrol, etc.  Over deze laatste wordt veel gezegd en geschreven in de rol van mantelzorger.

Uit vele onderzoeken blijkt dat de werk- privé balans menigmaal een kwetsbaar evenwicht is. Wanneer het even teveel wordt, raakt deze balans verstoort. Vaak gaan we door, ‘even’ een tandje erbij, totdat we misschien het gevoel krijgen te kort te schieten, op het werk en/of thuis.

NIVA is nieuwsgierig naar uw balans en wat u daarin allemaal doet en te doen hebt. Bent u nieuwsgierig hoe uw collega’s dat doen, wat we daarin wellicht gemeenschappelijk hebben en wat we van elkaar kunnen leren?    

 

 

Leefstijl

 

We worden met elkaar steeds ouder. De vraag is echter op welke wijze je ouder wordt/wilt worden? Uit onderzoek blijkt steeds weer (en meer) dat het hanteren van een gezonde leefstijl van grote invloed is op hoe we, met name de laatste 15-20 jaar van, ons leven gezond door brengen. Want, je kunt wel heel oud worden maar dat garandeert geen kwaliteit van leven.

Leefstijl items als voldoende beweging, gezonde voeding, voldoende ontspanning, een goede nachtrust, voldoende slaap, weinig of geen gebruik van genotsmiddelen dragen enorm bij om op een plezierige manier ouder te worden.

NIVA kijkt samen met u naar uw leefstijl. Hoe bewust bent u daarvan? Wat draagt bij aan een gezonde leefstijl en wat kan er beter? Hoe kunt u daarmee geholpen worden om gezond te (blijven)leven?