NIVA

NIVA richt zich op de fysieke en mentale gezondheid, vitaliteit en verandervermogen van mensen die werken in een bedrijf, en wij:

  • Ondersteunen en begeleiden bij gezond en vitaal werkgever - en werknemerschap;
  • Streven naar blijvende gedragsverandering;
  • Mobiliseren van de maximale menselijke energie in een bedrijf/organisatie;
  • Hebben aandacht voor zowel het fysieke alswel het mentale vermogen.;
  • Hebben preventie en duurzame inzetbaarheid hoog in ons vaandel;
  • Zorgen dat werknemers nu maar ook zeker in de toekomst vitaal en met plezier kunnen blijven functioneren en (indien gewenst) excelleren.

NIVA organiseert voorlichtingsbijeenkomsten/workshops voor bedrijven.

Hoe vitaal en gezond is uw bedrijf?

Uw werknemers?

Wat wenst u uzelf en het bedrijf toe op dit gebied?

Een gevarieerd programma wordt aangeboden; individueel en/of in teamverband, fysiek en/of mentale begeleiding. In nauwe samenwerking met u als opdrachtgever bepalen we inhoud en opzet van de gewenste trajecten.

Wij inspireren, meten, activeren en motiveren op weg naar een fitter leven.