NIVA, uw partner in Bedrijfszorg.

 

"Met Fem en Nannette goed aan het werk geweest: ik neem nu de trap bij clienten, heb meer energie als ik thuiskom, eet gevarieerder en ben vitaler.

En belangrijk voor mij, bloeddruk omlaag, gewicht omlaag en veel minder hoofdpijn.

Het lukt mij dit vol te houden en daar ben ik best trots op. Dank jullie wel!"

Wijkverpleegkundige, ZZG Zorggroep.

  • Hoe vitaal kunt en wilt u zijn, als werkgever, als werknemer?
  • Welke mogelijkheden heeft u hiervoor in huis en waar zou u (extra) ondersteuning in kunnen gebruiken?

Bedrijven krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid, vitaliteit, inzetbaarheid en het verzuim van hun werknemers.

Klachten en verzuim kunnen optreden, of ze nu fysiek of mentaal van aard zijn.

Dit vraagt om een structurele aanpak én de mogelijkheid om werknemers snel de juiste hulp en zorg te bieden.

Preventief signaleren en optreden is in onze optiek essentieel.

Samen met u werken we aan het verbeteren van de gezondheid van werknemers om hun werkplezier en duurzame inzetbaarheid te behouden en te vergroten.

We bieden gespecialiseerde begeleiding om gezond aan het werk te blijven, helpen verzuim te beheersen en bevorderen bij uitval een snelle terugkeer naar de werkvloer.

NIVA ondersteunt en begeleidt bij gezond en vitaal werkgever – en werknemerschap.

 

 

 

 

Het leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het roer biedt inzicht, bewustwording en richting. Wanneer we daar samen over in gesprek kunnen, biedt het ook afstemming en ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leefstijlroer gebruiken wij als leidraad in ons werk (klik hier voor meer info).