Preventie en duurzame  inzetbaarheid

 

Wat maakt preventie lonend?

“Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.”

Wat maakt preventie lonend voor werkgever en werknemer?

Met uw auto wacht u ook niet tot die kapot is. Tussendoor geeft u geld uit aan een kleine, grote beurt of een APK keuring. Want u wilt er mee kunnen blijven rijden, toch?

U heeft niets aan een ‘kapotte’ werknemer, simpelweg omdat dat geld kost. En omdat niemand ermee gebaat is. Hoe kunt u voorkomen dat een werknemer uitvalt?

Door het regelmatig te checken. Niet wachten tot het te laat is, actief en betrokken aandacht hebben voor de werknemer, fysiek en mentaal. Hoe staat het met de werkdruk, de fysieke belasting, privé - werk balans, leefstijl? Eigenlijk heel simpel; door te vragen ‘Hoe gaat het met je?’

‘Wat kan beter, wat moeten we vooral zo houden en hoe kunnen we daarin helpen? Wat is daar voor nodig?’ En daar vervolgens actie op uit te doen, zodat u bijtijds adequaat kunt handelen.

 

Wat maakt duurzame inzetbaarheid lonend?

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten."

Wat maakt duurzame inzetbaarheid lonend voor werkgever en werknemer?

Gezonde werknemers die gemotiveerd zijn voelen zich eerder verantwoordelijk voor de organisatie.

Zij ervaren de invloed die ze hebben op zichzelf en anderen en weten op het juiste moment de regie te nemen. Dat zorgt voor bevlogen en betrokken werknemers die met plezier aan het werk zijn en blijven.

Dat verzuim voor bedrijven een grote kostenpost is staat vast. Een verzuimende werknemer kost per dag gemiddeld € 250,00. Maar wat is de oorzaak van verzuim en hoe krijg je als werkgever inzicht en grip? Waarom verzuimt de ene medewerker wel en blijft de andere medewerker net iets langer overeind? Wat is daarvan dan de bepalende factor? Hoe gaat de ene mens om met werkdruk en wat is de beleving?

 

 

 

 

 

NIVA is dé mogelijkheid voor u als werkgever en werknemer om actief te kunnen anticiperen op uw welzijn als werkend mens. Om zicht te krijgen op bovenstaande vragen is openheid en bereidheid een goede start om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.