Vitaliteit en arbeid

Vitaal aan het werk zijn betekent met plezier en fysiek en mentaal gezond op de werkvloer aanwezig zijn. Hoe doet u dat als werkgever en als werknemer?

De vitaliteit onder Nederlandse werknemers ligt laag, 29% scoort zelfs laag tot zeer laag. Slechts 12% van werkend Nederland scoort hoog, aldus Schouten & Nelissen. In totaal ervaart 57% van de werknemers waarbij de vitaliteit laag ligt een te hoge werkdruk en deze groep meldt zich 3,5 keer zo vaak ziek.

Werkgevers willen graag betrokken, ondernemende, bevlogen, verantwoordelijke en vitale werknemers, die met veel motivatie aan het werk zijn. Werknemers willen graag hetzelfde en daarbij de juiste ondersteuning van de werkgever. Investering in plezierige en veilige werkomstandigheden, goede arbeidsverhoudingen, loopbaanbeleid en scholing is belangrijk in dit proces.


In beweging op je werkplek.
In dit artikel geven we je informatie en 8 tips om fysiek en mentaal fit te blijven bij een zittend beroep.


NIVA wil u begeleiden in dit proces. Hoe vitaal kunt en wilt u zijn, als werkgever, als werknemer? Welke mogelijkheden heeft u hiervoor in huis en waar zou u extra ondersteuning in kunnen gebruiken? Het gesprek hierover aangaan is een eerste stap, met uzelf, met elkaar, met ons.