NIVA, Nijmeegs Instituut voor Vitaliteit en Arbeid is een samenwerkingsverband tussen MCNO Fysio De Wedren en PSC ‘t KAN.

Een samenwerking om fysieke en mentale begeleiding met elkaar te combineren en af te stemmen.

Onze privacyverklaring bestaat uit dat:

 • Beide partijen gehouden zijn aan hun eigen privacyregels zoals beide partijen hebben opgesteld in hun eigen privacyverklaring.
  • Klik hier voor de privacyverklaring van MCNO Fysio De Wedren.
  • Klik hier voor de privacyverklaring van PSC 't KAN.
 • Een gezamelijke NIVA-adminstratie is opgezet met als doelen:
  • Het onderhouden van contact.
  • Het bieden van een persoonlijk of teamcoachtraject.
  • Een adequate en klantgerichte dienstverlening.
  • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning.
  • Eigen verslaglegging.
  • Opstellen eindrapportage, pas na uw toestemming.
  • Intervisie en multi-disciplinair overleg.
  • Facturering.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast.

Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.