Werkvermogen


De mate waarin een  werknemer, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.


Het werkvermogen wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten.


Welke factoren hebben invloed op het werkvermogen?

  • werkomstandigheden; inhoud van het werk en werkeisen, hoe is deze georganiseerd, op welke wijze wordt hieraan leiding gegeven?
  • werkgerelateerde normen en waarden;
  • werk-privé balans;
  • competenties; goede mix van kennis en vaardigheden;
  • lichamelijke en geestelijke gezondheid.


NIVA kijkt met u mee, gaat met u in gesprek, brengt in kaart en ondersteunt daar waar nodig is om het werkvermogen te optimaliseren.