NIVA Programma Zelf aan Zet

NIVA richt zich op de fysieke en mentale gezondheid, vitaliteit en verandervermogen van mensen die werken in een bedrijf. Wij ondersteunen en begeleiden bij gezond en vitaal werkgever - en werknemerschap. En we streven naar blijvende gedragsverandering. Dit doen we door het mobiliseren van de maximale menselijke energie in een bedrijf/organisatie. Door aandacht te hebben voor zowel het fysieke alswel het mentale vermogen maakt dat we hierin een totaalpakket kunnen aanbieden. Preventie en duurzame inzetbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel, zodat werknemers nu maar ook zeker in de toekomst  over de vaardigheden blijven beschikken om met behoud van gezondheid vitaal en met plezier te kunnen blijven functioneren en (indien gewenst) excelleren.

NIVA organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven. Hoe vitaal en gezond is uw bedrijf? Uw werknemers? Wat wenst u uzelf en het bedrijf toe op dit gebied? Naast voorlichting wordt er actief aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn om de vitaliteit en gezondheid te activeren en te verbeteren. Na een eerste bijeenkomst wordt met de organisatie/bedrijf uitgebreid gekeken of er een programma op maat gemaakt kan worden voor de werknemers. Een gevarieerd programma wordt aangeboden; individueel en/of in teamverband, fysiek en/of mentale begeleiding. In nauwe samenwerking met u als opdrachtgever bepalen we inhoud en opzet van de gewenste trajecten.

 

Het programma dat NIVA biedt, beslaat een tijdsbestek van 12 weken. Vanuit onze visie (en ook wetenschappelijk bewezen) heeft een programma alleen effect als er ook echt tijd wordt genomen om tot gedragsverandering te komen.

In de eerste week vind de “Kick Off’ plaats; dit is een centrale bijeenkomst waarvoor alle betrokkenen van uw organisatie worden uitgenodigd en welkom zijn. Tijdens deze interactieve bijeenkomst vertellen wij onder andere wat vitaliteit is en welke accenten wij leggen in het traject. Op basis van 3 gekozen thema’s volgen er gedurende 3 weken een drietal workshops waar geïnteresseerden zich voor in kunnen schijven. Vanuit de workshops wordt er samen met de individuele betrokkene een 7 weken durend begeleidingstraject opgesteld. In deze periode is er één contactpersoon voor de werknemer die wekelijks samen met hem/haar werkt aan het verbeteren van zijn/haar vitaliteitsdoel. Na twaalf weken wordt het programma uiteindelijk middels een centrale kickdown afgesloten. Ook hier is weer iedereen die het programma gevolgd heeft welkom en aanwezig.

Kosten:

Het NIVA-programma kost € 695,-- per deelnemer.

Voor werkgevers is dit exclusief 21 % BTW, voor particulieren is dit inclusief 21 % BTW.

 

Wanneer er naast de wekelijkse begeleiding behoefte/noodzaak bestaat om dieper op een (vitaliteit-)onderdeel in te gaan, kan er tegelijkertijd een parallelprogramma gevolgd worden. Dit zit niet standaard in het NIVA-programma maar wordt wel uitgevoerd door de medewerkers van NIVA.

Dit parallelprogramma is een aanvulling op het individuele deel van het NIVA-programma.

We inspireren, meten, activeren en motiveren op weg naar een fitter leven.